Združenie prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav

Oznamy

Zasadnutie Snemu ZMDS 2024 - pozvánka
11. 3. 2024
Dňa 13. 3. 2024 sa uskutoční v priestoroch reštaurácie La Musica (Teplická 39) v Piešťanoch zasadnutie Snemu ZMDS.Snem bude prebiehať v čase od 10:00 do 11:00. Podrobný program Snemu bol zaslaný členom ZMDS elektronicky, v prílohe pozvánky.Svoju účasť potvrdíte prijatím pozvánky, alebo ju nahláste priamo kontaktnej osobe: [email protected]áujemcovia o členstvo v ZMDS môžu predložiť žiadosť písomne Výkonnej rade Združenia, ktorá rozhoduje o prijatí záujemcu za člena Združenia. Podrobné informácie o...
Viac
Zasadnutie Snemu ZMDS 2022 - pozvánka
2. 5. 2022
Dňa 19. 5. 2022 sa uskutoční v priestoroch reštaurácie La Musica (Teplická 39) v Piešťanoch zasadnutie Snemu ZMDS. Snem bude prebiehať v čase od 10:30 do 11:00. Podrobný program Snemu bol zaslaný členom ZMDS emailom. Po ukončení zasadnutia Snemu sa uskutoční workshop s JUDr. Rastislavom Hanulákom k legislatíve. Ukončenie programu je plánované o 13:00. Svoju účasť nahláste kontaktnej osobe: [email protected]. Záujemcovia o členstvo v ZMDS môžu predložiť žiadosť písomne Výkonnej rade Združenia, kt...
Viac
Jesenné pracovné stretnutie členov ZMDS 2021
7. 10. 2021
Výkonná rada Združenia prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav (ZMDS) organizuje pracovné stretnutie členov, ktoré sa bude konať dňa 28. októbra 2021 o 10:00 v priestoroch reštaurácie La Musica (Teplická 39) v Piešťanoch. Pripravované témy: Aktuálne legislatívne zmeny Regulačná politika ÚRSO Prevádzkové poriadky a pokuty Iné Kontaktná osoba pre nahlásenie účasti: [email protected] Požiadavku o členstvo v ZMDS je možné predložiť písomne výkonnej rade Združenia, ktorá rozhoduje o pr...
Viac
Zasadnutie Snemu ZMDS 2021 - pozvánka
7. 6. 2021
Dňa 16. 6. 2021 o 10:00 sa uskutoční v priestoroch reštaurácie La Musica (Teplická 39) v Piešťanoch zasadnutie Snemu ZMDS. Program Snemu bude zaslaný emailom členom ZMDS. Na Sneme sa zúčastní aj JUDr. Rastislav Hanulák, ktorý poskytne informácie o aktuálnom dianí v energetike a legislatíve. Svoju účasť nahláste kontaktnej osobe: [email protected]. Záujemcovia o členstvo v ZMDS môžu predložiť žiadosť písomne Výkonnej rade Združenia, ktorá rozhoduje o prijatí záujemcu za člena Združenia. Podrobné...
Viac

<<1234>>

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním nevyhnutných cookies. Viac informácií OK